Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin

epatterns

Το έργο e-PATTERNS, είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ έξι εταίρων/οργανισμών από έξι διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Φιλανδία, Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία). Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων ατόμων (άνω των 30 ετών) που εργάζονται σε μικρούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) για την υποστήριξη των εργασιών τους στην συγκέντρωση χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους μέσω νέων τεχνολογιών.

Τι είναι το έργο e-PATTERNS;

Το έργο e-PATTERNS, έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη συγκεκριμένων έργων μικρών ΜΚΟ από την κάθε χώρα εταίρο καθώς και την βελτίωση της ευελιξίας των ενηλίκων που εργάζονται σε μικρούς ΜΚΟ οι οποίοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα την αβεβαιότητας σχετικά με το αν θα συνεχίζουν να εργάζονται λόγω περιορισμένων εσόδων του ΜΚΟ.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του έργου είναι:

- Η εκπαίδευση ενηλίκων που έχουν χαμηλή ειδίκευση στον τομέα των χρηματοοικονομικών / άντλησης κονδυλίων μέσω ενός απλού εργαλείου Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που θα αναπτυχθεί εντός του εκπαιδευτικού προγράμματος του έργου,

- Η υποστήριξη τοπικών έργων επωάζοντας τα μέσω προπαρασκευαστικών δράσεων για τη συγκέντρωση κονδυλίων (ή μέσω crowdfunding, την δημιουργία συνεταιρισμών, τον σχεδιασμό προϋπολογισμού κλπ.),

- Η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα φιλοξενεί ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο για την καθοδήγηση των χρηστών στην απόκτηση βασικών γνώσεων οικονομικών και στη σχεδίαση πλάνου για τη συγκέντρωση των κονδυλίων,

- Την ανάπτυξη ενός εργαλείου αυτό-αξιολόγησης για την ψηφιοποιήση των μικρών ΜΚΟ προκειμένου να καθορίζουν τους τομείς εργασίας τους και το μοτίβο εκπαίδευσης μέσα στον οργανισμό.

Τα παραδοτέα του έργου

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα αναπτυχθούν πέντε κύρια παραδοτέα:

  1. Ένας οδηγός/πλαίσιο για τη συγκέντρωση χρηματοδοτήσεων και τον ψηφιακό οικονομικό αλφαβητισμό.
  2. Εκπαιδευτικό υλικό για άτομα που ασχολούνται με την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων/ επαγγελματίες/ διαχειριστές μικρών ΜΚΟ,
  3. Μια εργαλειοθήκη και ένα οδηγό για διαχειριστές μικρών ΜΚΟ,
  4. Ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για την ανάλυση των ψηφιακών δεξιοτήτων / πρακτικών σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση,
  5. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης e-PATTERNS.

Η κοινοπραξία του έργου

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από έξι εξειδικευμένους οργανισμούς, από έξι διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Φιλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία), που έχει ως στόχο να διαβεβαιώσει την μέγιστη αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων στην Ευρώπη. Εκτός από τον COMCY (Κύπρος), η κοινοπραξία αποτελείται από τους ακόλουθους οργανισμούς: Olemisen Balanssia – Φιλανδία, P-Consulting – Ελλάδα, Open Europe - Ισπανία, Polygonal – Ιταλία και Wismar – Γερμανία.

Εναρκτήρια συνάντηση στην Φιλανδία

Στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2019 έλαβε μέρος στο Τούρκου - Φιλανδία, η εναρκτήρια συνάντηση του έργου e-PATTERNS. Οι εταίροι συζήτησαν θέματα που αφορούν τις ενέργειες προώθησης και διασφάλισης της ποιότητας του έργου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς και τις άμεσες προθεσμίες για τα διάφορα παραδοτέα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου (01/09/2019 – 31/08/2021), καθώς επίσης και μετά το τέλος του, το Έργο θα επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στις ομάδες-στόχους τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και θα προσφέρει επίσης την ευκαιρία για περεταίρω διάδοση των αποτελεσμάτων του.