Τελευταία Νέα & Άρθρα

motivatEyoUth mult

Τι είναι το έργο motivatEyoUth;

Το έργο στοχεύει στην πρόληψη του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μέσω πρακτικών και καινοτόμων λύσεων και επικεντρώνεται σε δύο στάδια:

  1. Δράσεις πρόληψης για τους νέους που είναι επιρρεπείς σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου για πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου
  2. Μέτρα παρέμβασης και δράσεις για νέους που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο

SINE

Το έργο Special Intimacy Needs Educator, είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ έξι εταίρων/οργανισμών από πέντε διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Λετονία, Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία και Κύπρο). Σκοπός του έργου είναι να διαδώσει και να προωθήσει στην Ευρώπη ένα νέο ρόλο, τον ρόλο του ειδικού εκπαιδευτή σε θέματα συναισθηματικής και σεξουαλικής αγωγής των ατόμων με ειδικές ικανότητες.

new 5

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 διοργανώθηκε εκδήλωση προσέγγισης επενδυτών από τον ΜΚΟ Centre for Competence Development Cyprus (COMCY) με την σημαντική υποστήριξη του IDEA Incubator – Accelerator. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στα πλαίσια της συμμετοχής του οργανισμού στο Ευρωπαϊκό έργο South Eastern Europe Women Business Angels Network (S.E.E.W.B.A.N), το οποίο προσφέρει υποστήριξη σε γυναικείες επιχειρήσεις.