ΕΡΓΑ

motivatEyoUth mult

Ο οργανισμός COMCY συμμετέχει στο Erasmus+ έργο motivatEyoUth που στοχεύει στην υποστήριξη επαγγελματιών που δουλεύουν με νέους (14-24 ετών) και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους μέσω μάθησης προσανατολισμένης στις ικανότητες για την πρόληψη και τη μείωση της Πρόωρης εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ), καθώς και για να ενθαρρύνει τη νεολαία να συνεχίσει σε πορείες βιώσιμης εξέλιξης.

SINE

Το έργο Special Intimacy Needs Educator - Assisting differently abled people with the improvement of their emotional and sexual needs.

new 3

Κύριος στόχος του έργου είναι η παροχή ευκαιριών σε οργανισμούς και εμπειρογνώμονες από την Πολωνία για την απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων σχετικά με τις ορθές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Κύπρο, με επίκεντρο τη νεολαία, προερχόμενη από ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.

new 5

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη δικτύων γυναικών επιχειρηματικών αγγέλων (WBA) σε χώρες που έχουν ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία στον τομέα αυτό, όπως είναι η Ελλάδα, Κύπρος, Σλοβενία, Ουγγαρία και Βουλγαρία και τη μεταφορά εμπειρίας και καθοδήγησης από πιο έμπειρες χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία).